Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy obecność douli przy porodzie jest fanaberią?

Doula to osoba towarzysząca w porodzie, która zapewnia nieprzerwane emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie w czasie porodu.

Jej obecność daje kobiecie poczucie bezpieczeństwa, pozwala przejść przez poród z poczuciem zaopiekowania i troski, dzięki któremu kobieta ma szansę doświadczyć porodu jako dobrego wzmacniającego ją przeżycia.

Obecność douli to propozycja dla kobiet, które potrzebują doświadczonego i profesjonalnego wsparcia przy porodzie. To jeden z niefarmakologicznych sposobów na radzenie sobie z bólem i lękiem porodowym, dzięki temu doświadczenie porodu zyskuje nowy wymiar, po którym kobieta odczuwa siłę i moc.

Wszystkie kobiety pragną poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowego wsparcia oraz opieki. Doule zapraszane są do porodu przez kobiety świadome swoich potrzeb i chcących mieć obok siebie doświadczoną kobietę, która będzie „tylko dla niej i z nią”. Wtedy, kiedy będzie jej najbardziej potrzebować.

2. Czy doula zastępuje miejsce partnera w czasie porodu?

Każda kobieta ma prawo do jednej osoby towarzyszącej, którą może być partner, przyjaciółka, siostra, doula.

Obecność drugiej osoby zależy od ustaleń wewnętrznych konkretnego szpitala.

Wybór osoby towarzyszącej przy porodzie zależy od kobiety rodzącej, a także od wzajemnych ustaleń między partnerami.

Zakres obecności douli i partnera przy porodzie również.

Partner może być obecny częściowo, może przyjąć rolę osoby towarzyszącej tuż po porodzie. W niektórych okolicznościach doula towarzyszy przy porodzie zarówno kobiecie, jak i przyszłemu tacie.

3. Jak wygląda współpraca z doulą?

Najpierw, podczas luźnego, niezobowiązującego i bezpłatnego spotkania klientka poznaje doulę. Wybór douli to intuicyjna decyzja, kobieta musi czuć się dobrze w jej towarzystwie.

Działamy w oparciu u legalne umowy, dające gwarancje obustronnej rzetelności.

W kolejnym etapie następuje określenie wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

To indywidualne ustalenia obejmują szeroki zakres zagadnień. Jest to pomoc przy pisaniu planu porodowego, pomoc z wyborze miejsca rodzenia, edukacja okołoporodowa z wybranych zagadnień: oswajanie lęku i bólu porodowego, niefarmakologiczne środki przeciwbólowe, prawa kobiety rodzącej, przygotowanie partnera do porodu itp.

Doula ustala z kobietą zakres swojej dyspozycyjności w okresie okołoporodowym, zazwyczaj jest to okres 2 tygodnie przed planowanym terminem i dwa tygodnie po nim.

W tym czasie doula jest pełnej gotowości porodowej, dostępna 24 h/dobę pod telefonem, nie wyjeżdża na urlop, nie pije alkoholu, ma zorganizowaną opiekę dla dzieci.

W czasie porodu towarzyszy kobiecie od wskazanego przez nią momentu do 2 h po.

Doula zapewnia również wsparcie w okresie połogu, uzależnione od indywidualnych potrzeb kobiety.

4. Jaki jest stosunek personelu szpitalnego do douli w czasie porodu?

Doula jest osobą towarzyszącą kobiecie w trakcie porodu, spoza świata medycznego.

Nigdy nie wchodzi w kompetencje położnej i lekarzy. W czasie porodu ma do spełnienia konkretną rolę osoby wspierającej na poziomie emocjonalnym, fizycznym i informacyjnym.

5. Czym różni się doula od położnej?

Doula i położna to dwa różne zawody, związane ze służbą kobietom i okresem okołoporodowym, jednak pełniące w tym czasie inne funkcje.

Położna to osoba wykształcona medycznie, z wiedzą i doświadczeniem medycznym. To osoba, która jest odpowiedzialna za kobietę i jej dziecko, za prawidłowy przebieg porodu. Wykonuje ona czynności medyczne i powinna dbać o fizjologiczny przebieg porodu. Od kilku lat położne w Polsce mogą również prowadzić ciąże fizjologiczne i przyjmować samodzielnie porody domowe.

Położne z racji nadmiaru obowiązków i kilku rodzących w jednym czasie nie może być z rodzącą przez cały czas. Doula zapewnia ciągłość emocjonalnego, fizycznego i informacyjnego wsparcia dla kobiety.

Doule to kobiety, doświadczone również w swoim macierzyństwie, zapewniające wsparcie niemedyczne, informacyjne, fizyczne i emocjonalne na czas ciąży, porodu i połogu.

Doula daje poczucie bezpieczeństwa, zapewniając ciągłość opieki nad kobietą. Od stycznia 2015r. doula jest zarejestrowanym zawodem. Doule nie przyjmują porodów oraz nie uczestniczą w porodach bez planowej asysty położniczej.

6. Czy doule mają specjalistyczne wykształcenie?

Doulą może zostać każda kobieta, która przejdzie specjalistyczne szkolenie prowadzone przez doświadczone doule – instruktorki. Można je odbyć w Stowarzyszeniu DOULA w Polsce lub w organizacji partnerskiej Stowarzyszenia, które prowadzi szkolenia zaaprobowane przez Stowarzyszenie DOULA w Polsce (Fundacja Rodzić po Ludzku).

7. Czy doula pomaga kobiecie tylko w czasie porodu?

Współpraca z doula obejmuje szerokie spektrum wszystkiego, co jest związane z tematyką okołoporodową i dotyczy okresu ciąży, porodu i połogu.

8. Czy doule asystują tylko przy porodach domowych?

Doule wspierają kobiety niezależnie od miejsca i sposobu urodzenia dziecka, a dom to obok szpitala czy domu narodzin jedno z miejsc, w którym kobieta może urodzić swoje dziecko.

9. Czy doula wspiera kobietę tylko przy porodach naturalnych?

Doula wspiera kobietę przy każdym porodzie i nie kwestionuje wyborów kobiety.

Wsparcie douli jest zawsze indywidualne, skierowane do konkretnej kobiety i jej sytuacji.