Kim jest doula

DOULA (czyt. dula) to słowo pochodzące z języka greckiego, oznaczające „kobietę, która służy”.

Współcześnie oznacza doświadczoną w macierzyństwie, przeszkoloną kobietę, która w profesjonalny, niemedyczny sposób zapewnia fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i połogu.

Doula jest osobą spoza świata medycznego, którą kobieta zaprasza do swojego porodu aby zapewnić sobie komfort i nieprzerwanie wsparcie na wielu poziomach.

Doula to kobieta, która wykonuje swoje pracę z pasji, powołania i serca. Wierzy, że poród jest dla kobiety jednym z najważniejszych momentów w życiu.

DOULA JAKO ZAWÓD

W wielu krajach Europy Zachodniej, w tym w Polsce doula to oficjalny zawód, i widnieje w klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako „Asystentka kobiety w czasie ciąży i porodu ”.

SKĄD WZIĘŁA SIĘ IDEA ZAWODU DOULI?

Idea towarzyszenia innym kobietom w ich macierzyństwie i wspierania ich w okresie okołoporodowym istnieje od zawsze w niemal wszystkich kulturach. Niestety wraz z medykalizacją i przeniesieniem porodów do szpitali nastąpiło odejście od niej. Kobiety rodziły samotnie, zdane na siebie i lekarzy, których spojrzenie na poród sprowadzał się jedynie do fizjologii.

Pojawienie się doul to wyraz zmiany podejścia do procesu porodu. To holistyczne spojrzenie na kobietę i poród jako wydarzenie, które kobieta zapamięta na resztę życia.

To wyraz zrozumienia ogromnej roli wsparcia emocjonalnego w czasie porodu, mającego na celu budowanie siły i poczucia kompetencji u rodzącej kobiety.

WSPARCIE DOULI W ŚWIETLE BADAŃ NAUKOWYCH

Amerykańscy badacze dr Marshall Klaus i dr John Kennel udowodnili, że obecność douli przy porodzie wpływa na:

 • skrócenie czasu porodu o 25%
 • zmniejsza odsetek cięć cesarskich o 50%
 • zmniejsza ilości podawanej oksytocyny o 40%
 • zmniejsza liczby próśb o znieczulenie i podanie środków przeciwbólowych o 30%
 • rodząca lepiej radzi sobie ze skurczami
 • ma większe poczucie kompetencji jako matka
 • rzadziej występują problemy z karmieniem piersią

CO ROBI DOULA?

 • Wspiera ciepłym słowem, dotykiem, obecnością.
 • Pomaga przygotować się do porodu w sposób dla danej kobiety i jej bliskich najbardziej satysfakcjonujący, zgodnie z ich wyborami i przekonaniami.
 • Może pomóc w edukacji przedporodowej, dzięki czemu kobieta uzyska większe poczucie kompetencji i wiary w możliwości swojego ciała.
 • Wspiera kobietę na każdym etapie, od momentu poznania jej, poprzez poród i czas połogu.
 • Dba o jej komfort, a także o to, by wspomnienia z okresu okołoporodowego były jak najlepsze, a sam poród stał się wydarzeniem dającym poczucie siły i mocy.
 • Pomaga łagodnie wejść w świat rodzicielstwa, oswoić nowe emocje, służy wsparciem w tematach karmienia piersią, pielęgnacji poporodowej i noworodka. Otacza troskliwym wsparciem całą rodzinę, umacnia poczucie bycia kompetentnym i najlepszym rodzicem dla swojego dziecka.
 • Rozumie fizyczne i emocjonalne aspekty porodu.
 • Nie kwestionuje wyborów porodowych, wspiera kobietę na wybranej przez nią ścieżce.
 • Wspiera w porodzie zarówno naturalnym jak i tym wymagającym interwencji medycznych.
 • Wspiera także osobę towarzyszącą, równie mocno zaangażowaną emocjonalnie w przebieg porodu, dodaje jej odwagi, podpowiada jak być aktywnym i pomocnym uczestnikiem porodu.

CZEGO NIE ROBI DOULA?

 • Doula nie wykonuje żadnych czynności medycznych.
 • Doula nie udziela porad medycznych.
 • Doula nie zastępuje personelu medycznego.
 • Doula nie jest Twoim przedstawicielem prawnym wobec szpitala.

CZYM RÓŻNI SIĘ DOULA OD POŁOŻNEJ?

 • Położna to osoba wykształcona medycznie, z wiedzą i doświadczeniem medycznym. To osoba, która jest odpowiedzialna za kobietę i jej dziecko, za prawidłowy przebieg porodu. Wykonuje ona czynności medyczne i powinna dbać o fizjologiczny przebieg porodu. Od kilku lat położne w Polsce mogą również prowadzić ciąże fizjologiczne i przyjmować samodzielnie porody domowe.
 • Doule to kobiety, doświadczone również w swoim macierzyństwie, zapewniające wsparcie niemedyczne, informacyjne, fizyczne i emocjonalne na czas ciąży, porodu i połogu.
 • Doula daje poczucie bezpieczeństwa, zapewniając ciągłość opieki nad kobietą. Od stycznia 2015 r. doula jest zarejestrowanym zawodem. Doule nie przyjmują porodów oraz nie uczestniczą w porodach bez planowej asysty położniczej.