KIM JEST DOULA? Doula co to jest?

KILKA SŁÓW WYJAŚNIENIA

Doula to słowo pochodzące z języka greckiego. Oznacza „kobietę, która służy”.

Dziś doulą nazywamy doświadczoną w macierzyństwie, przeszkoloną kobietę, która w profesjonalny choć niemedyczny sposób, zapewnia fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie dla matki i rodziny w czasie ciąży, porodu i połogu.

Idea towarzyszenia innym kobietom w ich macierzyństwie i wspierania ich w okresie okołoporodowym istnieje od zawsze w niemal wszystkich kulturach.

Niestety, wraz z medykalizacją porodów i przeniesieniem ich do szpitali nastąpił w tej kwestii swoisty regres. Kobiety często rodziły samotnie, zdane na siebie i lekarzy, których podejście do porodu sprowadzało się w większości przypadków jedynie do fizjologii.

Pojawienie się doul to jeden z efektów zmiany podejścia do procesu porodu. To holistyczne spojrzenie na kobietę i poród jako wydarzenie, które będzie zapamiętane na całe życie.

Jest to też wyraz zrozumienia ogromnej roli wsparcia emocjonalnego w czasie porodu, mającego na celu budowanie siły i poczucia kompetencji u rodzącej.

Doula to osoba która wierzy, że poród jest dla kobiety jednym z najważniejszych momentów w życiu. Jej atutem jest też to, że nie ma powiązań ze światem medycznym i nie wykonuje żadnych procedur medycznych. Jej główną rolą jest wsparcie i obecność przy przygotowującej się do porodu i rodzącej kobiecie.

W wielu krajach Europy Zachodniej, w tym w Polsce, doula to oficjalny zawód.

CZYM DOKŁADNIE ZAJMUJĘ SIĘ JA JAKO DOULA?

 • Pomagam Ci przygotować się do porodu w sposób indywidualny i dopasowany do oczekiwań Twoich oraz Twoich bliskich, zgodnie z Waszymi wyborami i przekonaniami.

 • Mogę pomóc w edukacji przedporodowej, dzięki czemu uzyskasz większe poczucie kompetencji i wiary w możliwości swojego ciała.

 • Wspieram Cię na każdym etapie ciąży, porodu i połogu, dbam o Twój komfort, a także o to, by wspomnienia z okresu okołoporodowego były jak najlepsze, a sam poród stał się wydarzeniem dającym Ci poczucie siły i mocy.

 • Pomagam łagodnie wejść w świat rodzicielstwa, oswoić nowe emocje, służę wsparciem w tematach karmienia piersią, pielęgnacji poporodowej i opieki nad noworodkiem. Otaczam troskliwym wsparciem całą Twoją rodzinę, umacniam poczucie bycia kompetentnym i najlepszym rodzicem dla Waszego dziecka.

 • Rozumiem i tłumaczę fizyczne i emocjonalne aspekty porodu

 • Nie kwestionuję Twoich wyborów porodowych, wspieram Cię na wybranej przez Ciebie ścieżce.

 • Wspieram w porodzie zarówno naturalnym, jak i tym wymagającym interwencji medycznych.

 • Wspieram także Twoją osobę towarzyszącą, równie mocno zaangażowaną emocjonalnie w przebieg porodu, dodaję jej odwagi i podpowiadam jak być aktywnym i pomocnym uczestnikiem porodu.

Amerykańscy badacze dr Marshall Klaus i dr John Kennel udowodnili, że obecność doul przy porodach wpływa między innymi na:

 • skrócenie czasu porodu o 25%,

 • zmniejszenie odsetka cięć cesarskich o 50%,

 • zmniejszenie ilości podawanej oksytocyny o 40%,

 • zmniejszenie liczby próśb o znieczulenie i podanie środków przeciwbólowych o 30%.

Poza tym kobieta rodząca z doulą lepiej radzi sobie ze skurczami i ma większe poczucie kompetencji jako matka. Rzadziej występują też u niej problemy z karmieniem piersią.


CZYM RÓŻNI SIĘ DOULA OD POŁOŻNEJ?

Położna to osoba wykształcona medycznie, z wiedzą i doświadczeniem medycznym. Jest formalnie odpowiedzialna za kobietę i jej dziecko, a także za prawidłowy, fizjologiczny przebieg porodu. Wykonuje czynności stricte medyczne. Od kilku lat położne w Polsce mogą również prowadzić ciąże fizjologiczne i przyjmować samodzielnie porody domowe.

Doule natomiast to kobiety doświadczone w swoim macierzyństwie, zapewniające wsparcie niemedyczne, informacyjne, fizyczne i emocjonalne na czas ciąży, porodu i połogu. Doula daje poczucie bezpieczeństwa, zapewniając ciągłość opieki nad kobietą. Od stycznia 2015 r. doula jest w Polsce oficjalnym, zarejestrowanym zawodem.

Uwaga: doule nie przyjmują porodów samodzielnie oraz nie uczestniczą w porodach bez planowej asysty położniczej.